Fiziki Altın ve Gümüșe uzun vadeli yatırım: en emniyetli saklama hizmeti, Avrupa’nın kalbinde.

Fiziki altın ve gümüș, yüzyıllardan beri en güvenilen uzun vadeli yatırım aracıdır.

Fiziki kıymetli madenlere yatırım (bașlıca altın, gümüș, platin ve paladyum olmak üzere), enflasyondan korunmak için en önemli yöntemdir. Örneğin; 1910 yılında ABD’de bir galon benzin 10 US cent’ti, yani USD 0,10. Bu rakam, 0,72 ons gümüș’e eșdeğerdi. 104 yıl sonra, yani 2014 yılında, ABD’de bir galon benzin USD 3,61 değerine yükseldi. Fakat bu fiyatın gümüș karșılığı 2014’te yine 0,72 ons’tu.

Ayrıca, bilindiği gibi, birçok ülkenin Merkez Bankaları tonlarca fiziki altın saklamaktadır ki – para birimlerinin olası așırı bir de değer kaybına ya da bașka ekonomik felaketlere karșı en güvenli önlemdir.

Altın ya da gümüșünüzün hukuki sahibi olmak önemlidir

Fiziki altın ya da gümüșe stratejik yatırım yapan kimseler varlıklarını muhtelif risklere karșı korumak ister.

Ancak enflasyon, korunması gereken risklerden sadece bir tanesidir. Örneğin:

 1. Bankaların kasa dairelerinde saklanan fiziki altınlar ya da son zamanlarda pek rağbet gören “altın hesapları”na kayıtlı altınların hukuki sahibi bankalardır.

  Neden?

  %99,99 saflığında olan fiziki altın nakit parayla eșit olarak değerlendirilir ve bu yüzden bankaların nakit varlıklarının arasında yeralmakta ve bankaların bilançolarının aktiflerine kayıtlıdır. Bankalar, kasa dairlerinde bulunan ya da altın hesaplarına endekslenmiș altınlarının hukuki sahipliğini müșterilerine devretse, devredilen altınlar bankanın aktiflerinden ve nakit pozisyonlarından çıkar. Bu durumda bankanın nakit pozisyonları azalıp yasal sermaye-nakit paritesi tehlikeye girer ya da yasal asgari oranının altına iner.

  Bu yüzden, bankalar fiziki altın satarken sattıkları altının hukuki mülkiyetini müșterisine devretmeyip sadece kendisine ait olan ve kendisinin bilanço aktiflerinde kalan belirli miktardaki altın için müșterisine bir “hak” verir. Yani, bankadan altın satınalan müșteriye kendine ait olan altın üzerine bir hak tanır. Böylece yasal mülkiyet, bankada kalır. Bir krizde iflas eden bir bankadaki “müșteri” altınları da bankanın varlıkları arasında olduğu için müșteri sözde altınlarını kaybeder.

  Dolayısıyla temkinli yatırımcının, altınlarının yasal sahibi olacak șekilde altına yatırım yapması tavsiye edilir. Bu da ancak altınları bankaların dıșında saklama hizmeti veren bir kurulușu tercih ederek mümkündür.

 2. Yukarıda anlatılan sebeplerden dolayı bankalar “sattıkları” fiziki altınları müșterisine teslim etmez, çünkü gerçek yasal sahibi bankadır. İleri yıllarda altınlarınızı bașka bir yerde saklamak istediğinizde bu mümkün olmayacaktır.

  Bu yüzden uzun vadeli ciddi yatırımcılar, yine altınlarını bankaların dıșında saklama hizmeti veren bir kuruluș nezdinde saklanmasını tercih eder.

 3. Çok büyük bir risk teșkil etmemekle beraber, satınalınan kıymetli madenlerin sigorta durumuna bakmakta fayda var. Kıymetli madenlerin sigortalanması pek masraflıdır, çünkü sigorta primleri yüksektir. Bu yüzden birçok bankanın sakladıkları kıymetli madenler %100 olarak sigortalı değildir.

  Bu riske girmek istemeyen yatırımcı dolayısıyla saklama kurulușunun sigortasından kendisine ait olan kıymetli madenlerin ful sigorta kapsamında olduğuna dair bir teyit belgesini talep eder ya da kıymetli madenlerini kendi namına sigortalatırılmasını talep eder.


Shanda Consult, “Shanda Precious Metals” markası altında Lihtenștayn’de en yüksek güvenlik seviyelerinde bulunan özel binada ve banka sistemi dıșında kıymetli madenler saklama hizmetini sunmaktadır.

Yukarıda değinilen konularla ilgili olarak önemli avantajlarımız:

 • Lihtenștayn’deki saklama ve depo șirketi banka ya da finansal kurum olmayıp müșterilere ait olan kıymetli madenleri kendi bilançosunda tutmaz. Kıymetli madenlerini bizimle saklanan müșterilerimiz, kıymetli madenlerinin gerçek yasal sahibidir.
 • Müșterilerimiz, kıymetli madenlerini her zaman görebilir, teslim alabilir ya da bașka bir yere nakledilmesini talep edebilir.
 • Bizimle saklanan kıymetli madenlerin ful kapsamlı sigortalandığına dair, sigorta tarafından tanzim edilen sigorta teyit belgesi müșterilerimize teslim edilir. Sigorta teyit belgesi müșteri adına tanzim edilir, sigortalı kıymetli madenleri gösterir ve parasal sigorta kapsamını teyit eder.

Fiziki kıymetli maden müșterimizin yatırımları genellikle EUR 200.000’den bașlamasına rağmen daha küçük yatırım planlayan müșteriler de kabul ederiz.

Daha fazla bilgi için așağıdaki formla bize hemen ulașabilirsiniz.